TNR เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 75 ล้านหุ้น

BackNov 07, 2016

นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุวัฒน์ สุขลาภวณิชย์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายทินพันธุ์ หวั่งหลี ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลและแนะนำธุรกิจ บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้