TNR เข้าเทรดวันแรกสูงกว่าราคาจอง 68.75%

BackNov 29, 2016

นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร และนายมีชัย วีระไวทยะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR พร้อมด้วยนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก โดยมี นางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งราคาหุ้น TNR เปิดซื้อขายที่ระดับ 27 บาท เพิ่มขึ้น 68.75% จากราคาจองซื้อที่ 16 บาทต่อหุ้น