News

Email This Print This 

TNR แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายถุงยางอนามัยในเวียดนาม

BackMar 21, 2017

นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวเกศณี วรรณเกษม (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหารผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และนางสาวศิริวรรณ ปวีณชัย (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ (TNR) พร้อมด้วยนายเฉลิมโชค ล่ำซำ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายประเสริฐ สุวิทยะศิริ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายชำนาญ โชติค้ำวงศ์ (ขวาสุด) กรรมการบริหาร LOXLEY GROUP : GMP (Thailand) Company Limited ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง LOXLEY GROUP : GMP (Thailand) Company Limited เป็นผู้แทนจำหน่ายถุงยางอนามัยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพียงรายเดียวในประเทศเวียดนาม เพื่อกระจายสินค้าและทำการตลาดผ่านเครือข่ายร้านค้า รองรับแผนขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV